Certyfikaty

POSIADAMY:

Certyfikat dla przedsiębiorców

Nadany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

oraz

Certyfikat dla personelu (F-Gazy)